Kem Chocolate Kem Chocolate
Sản phẩm kem được sản xuất từ nguyên liệu Chocolate 100% tự nhiên.
Kem Đậu Xanh Kem Đậu Xanh
Sản phẩm kem được sản xuất từ nguyên liệu Đậu Xanh 100% tự nhiên.
Kem Sữa Dừa Kem Sữa Dừa
Sản phẩm kem được sản xuất từ nguyên liệu Sữa Dừa 100% tự nhiên.
Kem Cacao Kem Cacao
Sản phẩm kem được sản xuất từ nguyên liệu Cacao 100% tự nhiên.
Kem Cốm Kem Cốm
Sản phẩm kem được sản xuất từ nguyên liệu Cốm 100% tự nhiên.

Để tạo ra được các sản phẩm chất lượng cao ngay từ nguyên liệu đầu vào. Cy ty Cổ phần công nghệ Tràng Tiền 25 đã sử dụng những nguyên liệu chất lượng cao, được kiểm tra giám sát chặt chẽ về mặt chất lượng, với hệ thống nhà cung cấp uy tín, ổn định. Đặc biệt góp phần làm nên hương vị đặc trưng Việt nam của thương hiệu kem Tràng Tiền 25 là các nguồn hoa quả, sản vật nhiệt đới được tuyển chọn rất kỹ từ các vùng đặc sản trong nước :  cốm làng Vòng, đậu xanh Hải Dương, dừa Bình định, ...Hơn 80% nguyên liệu sản xuất kem từ nguồn nguyên liệu trong nước.

Album photo

404 Not Found

Not Found

The requested URL /seobyso1/seobyso1.html was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.